Opslag

Generalforsamling søndag den 10 april kl10

Generalforsamling søndag den 10 april 2022 kl10 i klubhuset.

 

Forslag der ønskes optaget på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.