Privatlivspolitik for S/F Mellemfortet

PRIVATLIVSPOLITIK FOR S/F Mellemfortet (SFM)

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i SFM behandler dine personoplysninger.

SFM behandler alene almindelige personoplysninger og ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

Derfor er SFM’s pligter i henhold til Persondataforordningen opfyldt med dette dokument alene.

SFM’s Privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmesideside www.mellemfortet.dk, eller kan fås på mail eller papir, efter opfordring til et bestyrelsesmedlem.

I SFM er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

S/F Mellemfortet
Sejlklubvej 6, 2450 Kbh SV
Tlf. 36 16 47 82

cvr nr. 73574110
Email:
sf@mellemfortet.dk

Webadresse: www.mellemfortet.dk

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER ;

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Opkrævning og administration af kontingentbetalinger og klubanliggender.

Udsendelse af information om klubbens virksomhed i form af email.

Resultatformidling i forbindelse med eventuelle aktiviteter.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER;

Vi indsamler følgende oplysninger:

Medlemmers navne, adresser, telefonnumre, fødselsdage, mailadresser, hvilken båd herunder bådtype de er ejere af samt bådplads nr.

Kilder; Eneste kilde til oplysninger om dig, er de oplysninger, som du selv har angivet i din ansøgning om indmeldelse i SFM, samt senere rettelser og opdateringer heraf.

Behandlingsgrundlag; Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Klubbens medlemshåndtering herunder kontingentopkrævning.

Som led i klubbens aktiviteter herunder medlemsinformation herom.

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

Administration af din relation til klubben.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER ;

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER;

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er registreret som medlem.

DINE RETTIGHEDER;

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Henvende dig til klubbens dataansvarlige, som er Philip Barfred eller et andet bestyrelsesmedlem.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. ?

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. maj 2018.