Om S/F Mellemfortets historie…

begyndelse
Mellemfortets begyndelse. Akvarel af tidligere medlem. 1976

S/F Mellemfortet blev stiftet d. 16. februar 1966 af 6 sejlinteresserede indehavere af “nyttehaver” (kolonihaver) for enden af Kløvermarksvej på Amager

Navnet “MELLEMFORTET” blev taget fra det i 1922 nedlagte Mellemfort, der var beliggende mellem Trekroner og Prøvestenen, nord for København Havn, og udgjorde en væsentlig del af Københavns Befæstning, sammen med Flakfortet og Middelgrundsfortet.

MELLEMFORTET var oprindeligt en motorbådsklub, hvor de fleste drev lidt fiskeri og tursejlads i nærområdet for klubben. Dette har dog ændret sig til at Foreningen er for både motor- og sejlbåde.

Der blev lejet et areal mellem Benzinøenog det gamle Amagerværk og her byggede man – det blev ret hurtigt til 35 aktive medlemmer – to broer. Det var, og er en bærende idé i MELLEMFORTET at aktivt medlemsskab gav ret til en bådeplads, og at medlemmerne selv udførte alt arbejde i foreningen.
Dette kunne lade sig gøre, da medlemmerne i hovedsagen havde arbejder/håndværker-baggrund.

Efter 10 års forløb blev foreningen i 1976 opsagt af Københavns Kommune da A.P. Møller skulle leje pladsen og dermed var medlemmerne og bådejerne nødt til at finde en anden havnebeliggenhed.

Klubben anlagde 2 broer med plads til 80 både, samt et klubhus og 60 redskabsskure med 100% selvbyg på den nuværende adresse ud til Kalvebodsløbet
Der blev startet en juniorafdeling og derigennem fik MELLEMFORTET støtte i form af rentefri lån fra Dansk Idræts Union.

Med tiden overgik juniorafdelingen til FDFs Søkreds og MELLEMFORTET blev tilsluttet Dansk Sejlunions Køge Bugt Kreds.
.

Save

Save

Save

Save