Foreningen

FORENINGEN S/F MELLEMFORTET

S/F MELLEMFORTET er baseret på at anlæg og vedligehold i så vidt omfang som muligt udføres af medlemmerne selv.

– Det er i høj grad medvirkende til at holde omkostningerne ved medlems-skabet af Foreningen: – Og dermed omkostningerne ved at have et fritidsfartøj nede.

KONTIGENT

Kontingentet udgør for tiden 3250 Kr. halvårligt, og beløbet opkræves i april og oktober og indbefatter retten til en bådplads.

LEDIGE PLADSER

Vi har pt ingen ledige pladser

NYE MEDLEMMER

-Nye medlemmer skal ud over kontingentet betale et indskud til foreningen, på for tiden 6000 kr. Indskuddet betales ikke tilbage ved udmeldelse. Nye medlemmer bedes præsentere sig på den første generalforsamling.
– Bådejere har pligt til at have deres fartøjer ansvarsforsikret, men det er muligt at komme med i en kollektiv ansvarsforsikring så omkostningerne også her holdes på et absolut minimum (pt  200 kr pr år).

BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som forestår den daglige drift.
MELLEMFORTET er medlem af Dansk Sejlunions (DS) Køge Bugt Kreds og vedtægterne er derfor godkendte af DS.
– Der ud over har vi en havnevedtægt, der vejleder i hvordan foreningens område og især bådebroerne må benyttes.
– MELLEMFORTET er som de øvrige Sydhavnsklubber medlem af Frihavnsordningen.
Gæster fra klubber, der også er med i denne ordning kan ligge gratis i 3 døgn.
Andre gæster betaler 50 kr pr døgn.