Tilmelding til Duelighedsbevis – sidste udkald

Tilmeld dig nu. Der er plads til 20 på holdet.

Pris 3000 kr.

Prisen dækker ca. 66 timers undervisning og 4 timer i brand og sejlads.

Der er infomøde den 19-9-2017 kl 19-22 i Bådeklubben Valby, Oscar Pettisfordsvej 10

Kurset indeholder:

Teori: søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer, beskyttelse af havmiljøet.

Praktisk underviser og sejllads: Kim Jensen

Håber på en hyggelig, lærerig og god vinter.

Hvilke emner indeholder duelighedsprøven?

Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af “duelighedsbevis i sejllads for fritidssejlere”.

Prøven består af en teoretisk- og praktisk prøve.

Har du spørgsmål eller vil genopfriske dit duelighedsbevis:

Ring tlf. 29291632 Leif Tvede, mail laban1000@gmail.com

Venlig  Hilsen Leif Tvede