Pligtarbejde

I forbindelse af S/F Mellemfortets havneregler, regel 8. skal bestyrelsen indkalde til pligtarbejde.

De indkaldte medlemmer er orienterede.

Medlemmer indkaldt til pligtarbejde søndag d. 23.

september, søndag d. 30. september og søndag d. 7. oktober 2018 alle

dage kl. 9.00 til vi syntes vi er færdige.

Vi mødes i klubhuset kl. 9.00 hvor vi får kaffe og rundstykker. Senere

på dagen spiser vi frokost.

Udeblivelse fra pligtarbejde, uden at have meldt afbud, koster 500 kr.