Indkaldelse til generalforsamling 2014

SØNDAG D.26 OKTOBER KL.10

Dagorden ifølge vedtægter. Bestyrelsen opfordrer nye medlemmer til at komme og vise deres “ansigt”

SE DAGSORDEN

Indkaldelse til Generalforsamling 26. oktober 2014

HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLUBHUSET:
SØNDAG DEN 26. OKTOBER 2014 KL. 10.00 S/F MELLEMFORTET

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Høyer
 2. Formandens og bestyrelsens beretning for det forløbne halvår
 3. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke kommet nogle forslag)
 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår hævning af kontingent pr. halvår på Kr. 125,00
 6. Valg af formand: Ulrik Skaaning modtager genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Rasmussen modtager genvalg. Palle Aagesen modtager genvalg
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen: Helge Bergmann modtager genvalg
 9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
 10. Revisor:Poul Johansen modtager genvalg
 11. Suppleant: Thomas Arntoft modtager genvalg
 12. Eventuelt – herunder valg til festudvalget: Festudvalget/hjælpere består i øjeblikket af: Arne Siverts, Karen Lausten, Knud Rasmussen, Dan Jensen og John Rasmussen

AL GÆLD TIL S/F-MELLEMFORTET SKAL VÆRE BETALT, SÅFREMT DU ØNSKER AT DELTAGE I GENERALFORSAMLINGEN. HUSK DERFOR KVITTERING FOR INDBETALT KONTINGENT M.M. SÅFREMT DU HAR OVERSKREDET BETALINGSFRISTEN…

Nye medlemmer bedes møde op på generalforsamlingen, så øvrige medlemmer kan se hvem de er!

Bestyrelsen