Generalforsamling 28. april kl 10

Husk at sætte kryds i kalenderen. Mellemfortet afholder generalforsamling søndag den 28 april kl 10.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.