Formanden om den nye hjemmeside

Hej Alle

Vores nye, mere tidssvarende, hjemmeside (www.mellemfortet.dk) er nu oppe at køre.

Den mangler stadig den sidste ”finish” i udseende og tekster, men det klarer vores
Super Webmaster og undertegnede de kommende dage/uger.

I nær fremtid vil I også på denne side, kunne finde referater af Generalforsamling/Bestyrelsesmøder, Aktivitetsplan, Indkaldelser o.s.v.

Der vil også blive indsat nye fotos af klub og omgivelser – (når jeg har fundet dem).
Vores mail-adresse har været ”nede” i et døgns tid, men er nu ”oppe” igen!

Med venlig hilsen
S/F Mellemfortet

Ulrik Skaaning
Formand S/F Mellemfortet