Formanden om den nye hjemmeside

This content has been archived. It may no longer be relevant

Hej Alle

Vores nye, mere tidssvarende, hjemmeside (www.mellemfortet.dk) er nu oppe at køre.

Den mangler stadig den sidste ”finish” i udseende og tekster, men det klarer vores
Super Webmaster og undertegnede de kommende dage/uger.

I nær fremtid vil I også på denne side, kunne finde referater af Generalforsamling/Bestyrelsesmøder, Aktivitetsplan, Indkaldelser o.s.v.

Der vil også blive indsat nye fotos af klub og omgivelser – (når jeg har fundet dem).
Vores mail-adresse har været ”nede” i et døgns tid, men er nu ”oppe” igen!

Med venlig hilsen
S/F Mellemfortet

Ulrik Skaaning
Formand S/F Mellemfortet