Alysning Generalforsamling Corona update 8 april

This content has been archived. It may no longer be relevant

 

Kære medlemmer

Som konsekvens af myndighedernes corona retningslinier aflyser bestyrelsen hermed den planlagte Generalforsamling 26. april.

Aflysningen gælder indtil videre og ny dato for Generalforsamling vil blive meddelt når corona situationen er mere afklaret. Der vil blive udsendt ny indkaldelse senest tre uger før iht. vedtægterne.

Standerhejsning for medlemmer den 2. maj er også aflyst. Bestyrelsen vil sørge for at standeren hejses.

Vi regner med at gennemføre bådisætninger som planlagt den 19. april og 17. maj. Husk tilmelding.

Frihavnsmærke og ny klubstander kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Forudsætter at kontingent er betalt. (Godt en trediedel af medlemmer har endnu ikke betalt – se så at få det ordnet og bliv tilmeldt PBS. Vi udsender rykkere med gebyr i næste uge !)

Link til Dansk Sejl Unions coronaretningslinier for sejlere: klik her

Pas på hinanden og vis hensyn.

Jeg ønsker alle en god sæson trods de anderledes omstændigheder.

Sejlerhilsen

Formanden